Projekt DimWaste – DimWaste Project

Instalacja demonstracyjna wytwarzania kruszyw lekkich z osadów ściekowych i krzemionki odpadowej

Demonstration installation for manufacture of lightweight aggregate from sewage sludge and waste silica

Film przedstawiający działanie linii demonstracyjnej / A video demonstrating the performance of the demonstration line

Projekt zrealizowany przez Instytut Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Project implemented by Institute of Mechanised Construction and Rock Mining