Hungarian LIFE project visit

25.09 the DIM-Waste team hosted the Hungarian Delegation of the Ministry of Agriculture that is working on the implementation of LIFE14 CAP/HU/000010 – LIFE Capacity Building in Hungary. Within this project the Delegation makes study trips to countries which have successful project in LIFE such as Poland.

During the meeting, both substantive and technical aspects of the projects were discussed, including the planning and budgeting, management, indicators, innovation and EU added value, dissemination tools and the promotion of results.

W siedzibie Instytutu w dniu 25 września 2017 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielkami węgierskiego Ministerstwa Rolnictwa (Földművelésügyi Minisztérium), które pracuje nad wdrożeniem projektu LIFE14 CAP/HU/000010 LIFE Capacity Building in Hungary. W jego ramach, węgierska delegacja odbywa wizyty studyjne w instytucjach, które z sukcesem zrealizowały projekty w programie LIFE.

W trakcie spotkania zostały omówione zarówno merytoryczne, jak i techniczne aspekty projektów, m.in. proces planowania i budżet, zarządzanie, wskaźniki, innowacyjność i wartość dodana UE oraz narzędzia rozpowszechniania informacji i promocja wyników.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s