O projekcie / About the project

Projekt DIM-WASTE realizowany był przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w okresie 1.10.2011 – 31.03.2016 przy wsparciu ze środków instrumentu finansowego LIFE+ oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Głównym celem projektu było zademonstrowanie innowacyjnej technologii zagospodarowywania wybranych grup odpadów, w tym osadów ściekowych, w celu wytwarzania kruszyw lekkich.

Realizacja projektu umożliwiła sprawdzenie opracowanej przez Instytut technologii w skali technicznej oraz przyczynia się  do zwiększenia świadomości społeczeństwa   na temat problemu zagospodarowywania osadów ściekowych.

Project DIM-WASTE was implemented by the Institute of Mechanized Construction and Rock Mining. Duration of the Project: 01/10/2011 – 31/03/2016.  Project’s realization was possible due to support of the LIFE + financial instrument and the Polish National Fund for Environmental Protection and Water Management means.

The main objective of the Project was  to demonstrate innovative waste management technologies for selected groups of waste, including sewage sludge, to produce lightweight aggregate. Developed at the Institute of Mechanized Construction and Rock Mining a new method of sludge disposal is based on the assumption of using only a variety of waste and neutralizing it in one process to produce a construction product – an artificial lightweight aggregate.

Realization of the Project allowed checking the technology developed by the Institute and contributes to rise of public awareness about the problem of managing sewage sludge.

 

Materiały do ściągnięcia / Download:

Raport laika / Layman report

After-life communication plan (in English)

Ulotka projektu po polsku

Leaflet (in English)